Online INSCHRIJVEN & BETALEN – praktijkOPLEIDINGEN

Inschrijfformulier PRAKTIJK-Opleiding

  • Dit is een formulier voor inschrijving en online betaling voor een door Antwerp Sailing Academy aangeboden praktijkopleiding. De verzonden gegevens geven aanleiding tot een administratieve opvolging (zie ook 'bevestiging' onderaan). Invulvelden met een rode asterisk dienen ingevuld te worden, aanvullende bemerkingen zijn optioneel.
  • GEGEVENS DEELNEMER

  • RRNR zoals vermeld op je ID-kaart (formaat jj.mm.dd-###.##)
  • Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Enkel de Schipper-Instructeur of hoofd-Instructeur krijgt deze info onder gesloten enveloppe die deze pas mag openen indien je dit noodzakelijk acht.
  • PRAKTIJKOPLEIDING+PRAKTIJKTEST MOTORVAREN

  • PRAKTIJK-OPLEIDING(en) ZEEZEILEN

  • PRAKTIJKTEST RADAR

  • WORKSHOPS

  • Prijs: €0,00