ASA Organisatie

De Antwerp Sailing Academy (ASA) is een opleidingsplatform ontstaan uit een samenwerking tussen Royal Yacht Club van België (R.Y.C.B.) , Koninklijke Liberty Yacht Club (K.L.Y.C.) en Medical Yachting club (M.Y.C.) voor zeilers en motorvaarders die zich willen vervolmaken en in orde willen zijn met hun brevetten volgens de meest recente regels en wetgeving.

Wij zijn erg trots u te kunnen meedelen dat onze opleidingen worden verzorgd door een uiterst gedreven team bestaat uit ervaren docenten uit onder andere de Hogere Zeevaartschool Antwerpen die ook professioneel actief zijn in maritieme functies.ORGANOGRAM

december 2020

ASA RAAD

Patrick Van den Bulck
Zaakvoerder Jachthaven Antwerpen (LO) & Jachthaven Antwerpen Willemdok

&

Carl Winters
Voorzitter R.Y.C.B.

Eric De Smedt
Erelid KLYC

Paul Balanck
Voorzitter ASA

Stan Lettany
Coördinator opleidingen
& dagelijks bestuur ASA

LOGISTIEK &
ADMINISTRATIE

DAGELIJKS BESTUUR &
COORDINATIE OPLEIDINGEN:

INSTRUCTEURS
(Instructeurs - expertise)

BUSINESS DEVELOPMENT

David Driebeek
Coördinator

Stan Lettany
Coördinator
Remke Willemen
Adjunct coördinator


FOD - Lid Examecommissie (1)
FOD - Lid Commissie voor de Pleziervaart (2)
FOSO - Bijzitter Onderzoeksraad Pleziervaart (3)
Algemeen Stuurbrevet (AS)
Brevet Yachtman (YM)
Brevet Yachtnavigator (YN)
Brevet RADAR (pleziervaart)
Certificaat GMDSS-SRC

Paul Balanck (3)
Stan Lettany (1) & (2)
Walter Van der Stighelen
Walter Van den Heuvel (1)
Marc Van der Voort
Geert De Vriese
Kris Uyttenbroeck (1)
Remke Willemen (1)

Paul Balanck
Coördinator

GASTINSTRUCTEURS &
GASTEXAMINATORS PRAKTIJK (AS):

Kris Thielemans
Philip Marchal
Philippe De Meyer

GASTEXAMINATOR PRAKTIJK (AS):

Jean Peeters

DOELSTELLINGEN

– Een professioneel team dat de brug legt tussen de plezier- en de beroepsvaart.
– Opleidingen voor de pleziervaarders bestaande uit theorie- en praktijklessen ter voorbereiding op de examens van de officiële Belgische pleziervaartbrevetten.
– FOD erkend praktijk examencentrum voor de brevetten AS & YM & YN & RADAR dankzij FOD erkende examinatoren.
– BIPT erkend opleidingscentrum voor maritieme radiocommunicatie (GMDSS-SRC).
– Deelname aan de FOD ‘Examencommissie’ voor de redactie van examenvragen & de FOD ‘Commissie voor de Pleziervaart’ voor de erkenning van gelijkwaardigheid tussen de federale vaarbevoegdheidsbewijzen en andere brevetten.
– SYNERGIE met Hogere Zeevaartschool Antwerpen & SAMENWERKING met andere maritieme opleidingsinstituten.

THEORIE OPLEIDINGEN in RYCB Maritiem Centrum Antwerpen & in online mode:
Algemeen stuurbrevet (AS) & Yachtman (YM) & Yachtnavigator (YN) & Radiocommunicatie (GMDSS-SRC) & Voyage planning & RADAR & MARPA & Elektronische navigatie & Workshop diesel- en benzinemotoren & Weerkunde met routering…

OPLEIDINGEN PRAKTIJK ZEEZEILEN op Noordzee & MOTORBOOT op binnenwateren:
‘Start to Sail’ & ‘Start to Navigate’ & ‘Advanced Start to Navigate’ & ‘Tailor made’ op eigen jacht & motorboot varen op Zeekanaal Brussel – Schelde & havenmanoeuvres…

ZEEZEILTOCHTEN op Noordzee (Nederland & Engeland & Kanaaleilanden & Frankrijk o.a. Bretagne…) 

OCEAANTOCHTEN op ‘tall ship’