ASA Wie is wie

De AntwerpSailingAcademy (ASA) is een opleidingsplatform ontstaan uit een samenwerking tussen Royal Yacht Club van België (R.Y.C.B.) , Koninklijke Liberty Yacht Club (K.L.Y.C.) en Medical Yachting club (M.Y.C.) voor zeilers en motorvaarders die zich willen vervolmaken en in orde willen zijn met hun brevetten volgens de meest recente regels en wetgeving.

Wij zijn erg trots u te kunnen meedelen dat onze opleidingen worden verzorgd door een uiterst gedreven team bestaat uit ervaren docenten uit onder andere de Hogere Zeevaartschool Antwerpen die ook professioneel actief zijn in maritieme functies.

Paul Balanck

 • Kapitein t.l.o. (ter lange omvaart) en Schelde rivierloods
 • RYA (Royal Yachting Association) offshore & ocean certificates
 • GMDSS-GOC certificaat
 • Schipper op motor- en zeiljachten
 • Bijzitter Federale Instantie voor Onderzoek van Scheepsongevallen (FOSO)
 • Instructeur theorie en praktijk Algemeen Stuurbrevet & theorie Yachtman & theorie Yachtnavigator & praktijk astronavigatie Yachtnavigator & praktijk RADAR
 • Examinator praktijk Algemeen Stuurbrevet & praktijk RADAR

Marc Van der Voort

 • Kapitein t.l.o. en Schelde rivierloods
 • Kapitein kleine- & grote zeilvaart – Enkhuizer zeevaartschool (Nl)
 • GMDSS-GOC certificaat
 • Schipper op zeiljachten en kapitein op ‘tall sailing ships’
 • Docent beroepsopleidingen aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen
 • Instructeur theorie Algemeen Stuurbrevet en Yachtman & theorie Yachtnavigator & praktijk astronavigatie Yachtnavigator
 • Examinator praktijk Algemeen Stuurbrevet & praktijk zeezeilen Yachtman & praktijk RADAR

 

Geert De Vriese

 • Kapitein t.l.o. en Schelde rivierloods
 • GMDSS-GOC certificaat
 • Schipper op zeiljachten & stuurman op ‘tall sailing ships’
 • Lid examencommissie van het Loodswezen
 • Lesgever aan verkeersleiders-radaristen en leerling loodsen
 • Docent aan de faculteit nautische wetenschappen van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen
 • Docent beroepsopleidingen aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen
 • Instructeur theorie Algemeen Stuurbrevet en Yachtman
 • Examinator praktijk Algemeen Stuurbrevet

Walter Van der Stighelen

 • 1ste scheepswerktuigkundige & superintendent koopvaardij
 • Brevet Yachtman
 • Schipper op zeiljachten in ‘tall ship races’
 • Lead auditor & principle marine surveyor for a major classification society
 • Instructeur theorie Algemeen Stuurbrevet & theorie Yachtman & theorie Yachtnavigator & workshop scheepsmotoren
 • Examinator praktijk Algemeen Stuurbrevet & praktijk zeezeilen Yachtman

 

Walter Van den Heuvel

 • Scheepsarts
 • Brevetten Yachtman en Yachtnavigator
 • GMDSS-SRC certificaat
 • Schipper op zeiljachten
 • Lid examencommissie pleziervaart – FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart
 • Instructeur theorie Algemeen Stuurbrevet en Yachtman en Yachtnavigator
 • Examinator praktijk Algemeen Stuurbrevet & praktijk zeezeilen Yachtman & praktijk (voyage planning) Yachtnavigator

Stan Lettany

 • Radio Officier ter zee, specialist in de elektronica voor de zeevaart
 • Brevetten Yachtman en Yachtnavigator
 • Getuigschrift Instructeur Zeezeilen – Vlaamse Trainersschool – Sport Vlaanderen
 • GMDSS-GOC certificaat
 • Schipper op zeiljachten
 • BIPT-erkend GMDSS (Global Maritime Distress & Safety System) instructeur
 • Radio Officier–Instructeur aan de faculteit nautische wetenschappen van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen
 • Docent beroepsopleidingen aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen
 • Lid examencommissie pleziervaart – FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart
 • Lid commissie voor de pleziervaart – FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart
 • Co-auteur syllabus ‘Leidraad voor de Yachtman’
 • Instructeur theorie en praktijk Algemeen Stuurbrevet en Yachtman & theorie Yachtnavigator & theorie en praktijk GMDSS & theorie en praktijk RADAR
 • Examinator praktijk Algemeen Stuurbrevet & praktijk zeezeilen Yachtman & theorie en praktijk (voyage planning) Yachtnavigator & praktijk RADAR & praktijk GMDSS

Kris Uyttenbroeck

 • Kapitein t.l.o. en Schelde rivierloods
 • GMDSS-GOC certificaat
 • Lesgever aan leerling loodsen
 • Docent beroepsopleidingen aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen
 • Lid examencommissie pleziervaart – FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart
 • Instructeur theorie en praktijk (astronavigatie & kosmografie) Yachtnavigator
 • Examinator praktijk Algemeen Stuurbrevet & theorie en praktijk (voyage planning) Yachtnavigator

Remke Willemen

 • Licentiaat in de nautische wetenschappen
 • Ingenieur maritieme techniek
 • Sportmonitrice zeilen
 • Schade-expert
 • Docent aan de nautische faculteit, faculteit wetenschappen en faculteit scheepswerktuigkunde van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen
 • Docent beroepsopleidingen aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen
 • Lid examencommissie pleziervaart – FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart
 • Instructeur theorie Algemeen Stuurbrevet en Yachtman en Yachtnavigator
 • Examinator praktijk (voyage planning) Yachtnavigator

Marleen Reijmen

 • Licentiaat lichamelijk opleiding
 • Yachtman en Yachtnavigator brevetten
 • Getuigschrift Instructeur Zeezeilen – Vlaamse Trainersschool – Sport Vlaanderen
 • GMDSS-GOC certificaat
 • Schipper op zeiljachten
 • Instructeur praktijk Algemeen Stuurbrevet en zeezeilen Yachtman & praktijk astronavigatie Yachtnavigator & praktijk ‘personal survival techniques’
 • Examinator praktijk Algemeen Stuurbrevet & praktijk zeezeilen Yachtman

David Driebeek

 • Medewerker van Royal Yacht Club van België sinds 2007  (R.Y.C.B.-lid sinds 1994)
 • Algemeen Stuurbrevet en Yachtman brevet 
 • VHF certificaat
 • Getuigschrift Initiator Zeilen Zwaardboot – Vlaamse Trainersschool
 • Jeugdwedstrijdzeiler 1978-1985, Cadet, Laser, 420
 • Schipper op Rigid Inflatable Boats (RIB)
 • Trainer/Coach Jeugdzeilen (Cadet-klasse) 1990-1993
 • Vrijwilliger Race & Rescue 1983 – 2018 (wedstrijdorganisatie en -beveiliging)
 • Vrijwilliger National Race Officer Brevet – Belgian Sailing – sinds 2001
 • Instructeur praktijk Algemeen Stuurbrevet motor
 • Examinator praktijk Algemeen Stuurbrevet motor