Cursus GMDSS-SRC =VOLZET (verplaatst, ipv 13/03)

feed

Wegens COVID19 verplaatst (ipv 13/3),VOLZET

Deze opleiding is een verplichte opleiding ‘radio-communicatie’ voor de pleziervaarder om met een officieel certificaat toelating te krijgen tot het BIPT-examen voor het gebruik van :
zijn/haar marifoon (vast of draagbaar toestel) VHF-DSC (‘digital selective calling’)
en/of zijn/haar radio-baken EPIRB (‘Emergency Position Radio Beacon’)
en/of zijn/haar SART (‘Search & Rescue Radar Transponder’)
en/of zijn/haar AIS-SART (‘Automatic Identification System – Search & Rescue Transmitter’)

08 May 2021