Praktijk Opleidingen RADAR incl. PRAKTIJKTESTEN

LET OP: Alle aangeboden opleidingen worden georganiseerd onder voorbehoud dat de COVID-19-regelgeving dit toelaat.


Waar?
Havengeul van Nieuwpoort

Wanneer?
Volgende data worden voorzien tijdens vaarseizoen 2022

Wie & Wat?

Voor elkeen die met RADAR wilt leren werken en hierop ook getest wil worden kan ASA een uitzonderlijke formule aanbieden:

Een voormiddagvullend programma met de theorie van de werking van de RADAR.

Na de middag praktijkoefeningen met RADAR op een vaartuig op een Belgische waterweg met afsluitend de mogelijkheid tot het afleggen van een praktijktest RADAR.

De examinandi kunnen voor de praktijktest beoordeeld worden op volgende eindtermen:

 1. Vóór het vertrek te nemen maatregelen
  1.1 Inwerkingstelling en afstemming van het toestel
  1.2 Interpretatie van het radarbeeld
  1.3 Taakverdeling aan boord
 2. Vaart met radar
  2.1 Varen stroomopwaarts en stroomafwaarts
  2.2 Keren rivieropwaarts (opdraaien) en keren rivierafwaarts (kop voor nemen)
  2.3 In- en uitvaren van een haven of van een engte
  2.4 Ontmoeten en op- en voorbijlopen
  2.5 Ankeren op een aangewezen plaats
  2.6 Gedragslijn in geval van bijzondere omstandigheden: radar defect, storende echo’s

Maximum 5 cursisten per boot permanent begeleid door een instructeur-examinator van het ASA-team.
Opmerking: de opleiding kan geannuleerd worden wegens onvoldoende inschrijvingen.

Hoeveel? € 165 per deelnemer.

Online INSCHRIJVEN & BETALEN