ASA workshop: elektronische navigatie

Voor wie?

Houders van een Algemeen Stuurbrevet. Basiskennis pleziervaart RADAR is een pluspunt.

Programma

DAG 1: theorie

Voormiddag: RADAR voorbereiding op het examen theorie bij de FOD Mob DG Scheepvaart) + oefeningen op RADAR plotting sheets

Namiddag: functioneren van elektronische navigatie + gebruik van electronic charts, AIS en NAVTEX

DAG 2: RADAR praktijkopleiding

Traject Antwerpen – Wemeldinge met het volledig uitgerust motorjacht.

RADAR praktijktesten (volgens eindtermen van FOD) op Belgisch gedeelte v/d Schelde + praktijk varen met elektronische instrumenten: electronic charts, AIS, RADAR en Navtex   

Praktijktesten

De opleiding wordt afgewisseld met praktijktesten. De testen zijn noodzakelijk voor het behalen van een deelbewijs van de FOD-Mobiliteit volgens de eindtermen voor het behalen van een getuigschrift ‘Yachting RADAR’.

Data

30 september ’22: 19 – 22 u: theorie
1 oktober ’22: 09 – 17 u: theorie
2 oktober ’22: 10 – 22 u: praktijk + testen

Locatie en jacht:

Theorie: RYCB Maritiem centrum Antwepen L.O.
Praktijk: Beneden Zeeschelde + kanaal – Antwerpen – Wemeldinge
Motorjacht: Green Force, zeegaand, volledig uitgerust.

Tarief:

€ 520,- excl maaltijden en transfer Wemeldinge – Antwerpen

ONLINE INSCHRIJVEN & BETALEN