Theorie Opleidingen – Algemeen Stuurbrevet (AS)

CURRICULUM op basis van nieuwe pleziervaartwetgeving 2019

NAVIGATIE – KAARTPASSEN : kaartpassen & positie op aarde & de zeekaart & basis navigatie statische begrippen & basis navigatie tochtuitvoering en tochtplanning over 1 uur & peilingen & elektronische navigatie (basis GPS & AIS) & getijden en stroom & diepte berekeningen (12den regel) & kompas en log en dieptemeter & oefeningen

REGLEMENTEN :  Internationaal Aanvarings Reglement (IAR) – behalve voorschrift 10 APSB & kust & Schelde & bebakening (SIGNI & IALA A) & documenten

VAARTUIG : onderdelen en types pleziervaartuigen & tuigage en touwwerk & vormen van aandrijving en invloed op het sturen & werking schroef en schroefeffect & werking van het roer & basismanoeuvres & koersen en zeilstanden & ankertuig en ankertechniek en voornaamste soorten ankers &  hulp en berging & slepen van een vaartuig & assistentie bij nood & alarm & alarmseinen & pyrotechnische middelen

COMMUNICATIE : COMMUNICATIE : verkeersseines (voornaamste vlaggen en spelling) & radiocommunicatie (algemene begrippen en noodverkeer)

MOTOREN : elementaire kennis (benzine & diesel & binnen- en buitenmotoren) op motor- en zeiljachten  & controles (brandstoftoevoer & koeling & oliepeil & stroom en batterijen) & automatische veiligheidsstop op motor & anodes (werking & vervanging) & elementaire noties electrolyse & vervanging thermostaat en impeller & reinigen wierpot & ontluchten brandstofsysteem (diesel)

VEILIGHEID : veiligheidsmaatregelen aan boord & brand & gas aan boord & lekken & reddingsmiddelen & nood/alarm en MOB preventie en verschillende MOB manoeuvres & pollutie & gebruik verplichte uitrusting & brandstof verbruik en reserves en autonomie (type boot en motor) & radarreflectoren

METEO :  weerberichten & luchtdruk (H & L druk gebieden) & windrichting en -kracht & algemene kenmerken van H & L druk gebieden & mist (stralings- en advectiemist) & herkennen van een depressie op weerkaarten (warm- en koufront) & onweer (cumulonimbus) en buien & zee- en landbries & schaal van Beaufort

EHBO :  CPR & verdrinking & evacuatietechnieken & bloedingen & shock & wondverzorging & fracturen & hyperthermie & onderkoeling & verslikking & zeeziekte & levensbedreigende situatie op grotere afstand of zonder externe hulp binnen 1 uur – medische assistentie over radio & AED

Online INSCHRIJVEN & BETALEN

Cursus: Tarieven, Details & Agenda

Opleidingsmodule

Algemeen Stuurbrevet (AS)


Algemeen Stuurbrevet (AS)
+Yachtman (YM)


Tarief

230,-€

355,-€

CursusmateriaalLeidraad Yachtman-2020: 55€
Passer: 20€
Plotter: 20€
Zeekaart BNZ: 11€
Leidraad Yachtman-2020: 55€
Passer: 20€
Plotter: 20€
Zeekaart BNZ: 11€
Zeekaart 5046: 11€
Voordeel Lid
van een 'ASA-Club'

cursusmateriaal GRATIS voor een ASA-clublid

cursusmateriaal GRATIS voor een ASA-clublid

Voorwaarde

Aantal modules (3,5u)

11 modules

18 modules

Totaal aantal lesuren

38,5 lesuren

63,0 lesuren

Aantal zaterdagen

6 zaterdagen

9 zaterdagen

DATA
(X= volledige dag)
za.24 okt. 2020

X

X

za.14 nov. 2020

X

X

za.21 nov. 2020

X

X

za.28 nov. 2020

X

X

za.5 dec. 2020

X

X

za.12 dec. 2020

enkel voormiddag

X

za.19 dec. 2020

X

za16 jan. 2021

X

za.23 jan. 2021

X

Opleidingsmodule

Algemeen Stuurbrevet (AS)


Algemeen Stuurbrevet (AS)
+Yachtman (YM)


 

Online INSCHRIJVEN & BETALEN