Theorie Opleidingen – Yachtman (YM)

CURRICULUM op basis van nieuwe pleziervaartwetgeving 2019

NAVIGATIE : basisherhaling (op niveau AS) & kaartpassen – navigatie uitvoering en planning & koppelkoersen over meerdere  uren & getijden- en stroomoorzaken & diepteberekeningen (grafische methode met ‘primary & secundary ports’)  & peiling met verzeiling  &  oefeningen & elektronische navigatie met GPS, AIS en plotters & nautische boekwerken enz. – voorbereiding meerdaagse tochten – oefeningen

MANOEUVRES &VEILIGHEID : reddingsmiddelen (gebruik van de verplichte uitrusting) & lifelines & stabiliteit en zeewaardigheid (metacenter en drukkingspunt en zwaartepunt en oprichtend koppel en gewicht- en vormstabiliteit) & nood/alarm (SAR en gebruik EPIRB en SART) & aan boord halen van drenkeling &  communicatie met reddingvliegtuig en helicopter & hulp en berging & slepen over grotere afstanden & meerdaagse tochten (voorbereiding en reisplanning) & SOLAS in de pleziervaart & stormtechnieken (zeil- en motorboot en bijliggen bij storm) & theoretische kennisvan de werking van zeilen en invloed van de zeilkrachten op de romp & inzicht van de mogelijkheden en beperkingen eigen aan zeiljachten & manoeuvres MOB op zeil

MOTOREN : viertakt en tweetakt principe & elementaire werking dieselmotor & opsporen en verhelpen van storingen aan de hand van de gebruikershandleiding (brandstoftoevoer en oliesmering en koeling en zekeringen elektriciteit op motor) & tussenkomsten (olie verversen en vervanging brandstoffilters)

ELEKTRICITEIT :  elementaire kennis van laagspanning gelijkstroom inrichtingen & batterijen (koppelen en gebruik) & stroomgebruik aan boord & gebruik van elektrische schema’s voor gelijkstroom (uit gebruikershandboek van het vaartuig) 

VEILIGHEID : repareren van lekken (middelen, gebruik van pluggen, afdekken van buitenaf…)  & bliksempreventie (maatregelen ter voorkoming)

REGLEMENTEN : IAR (verkeerscheiding stelsels voorschrift 10) & ‘complex cases’ &  etiquette & veilige navigatie & logboek beschouwingen

ELEKTRONISCHE NAVIGATIE : GNSS & varen op merkenlijn & opkruisen of varen binnen een bepaalde sector & layline & mogelijkheden en beperkingen van het toestel & chart datum & SBAS en DGPS & betekenis DOP waarde & opstelling antenne & waypoints & CTE & VMG & TTG & ancher watch & hardware- en software plotters & raster- en vectorkaarten & fluxgate kompas (werking en beperkingen) & NAVTEX (werkingsprincipe en bereik en instelling)

COMMUNICATIE : GMDSS (algemene begrippen) & VHF-DSC begrippen & EPIRB en SART begrippen

METEO :  Atmosfeer (troposfeer) & zon en haar werking & luchtdruk (gradiënt) & koude en warme lucht (gevolgen) & circulatiecellen & wind (geostrofische en ontstaan en richting en afbuiging door corioliskrachten) & hoog- en laagdruk gebied op zee  (Buys-Ballot) & wolken (luchtvochtigheid en ontstaan en vorming van de wolken en hoogte en soorten zoals hoog middelhoog en laag en neerslagvormen) & frontale depressies noordelijk halfrond & typische zomer- en wintersitutatie in onze contreien en hogedrukweer – luchtsoorten (indeling naar brongebied en) & typische winden in vreemde wateren (mistral, bora, tramontane, meltemi, sirocco, jugo) & weerkaarten (Bracknell-Offenbach en bepalen van geostrofische winden) & gribfiles & weerberichten voor de scheepvaart (BBC Metoffice, KNMI, Kustweerbericht, Meteo France) & opzoeken van lokale weerberichten & verwerken en interpreteren

marine EHBO : CPR & verdrinking & evacuatietechnieken & bloedingen & shock & wondverzorging & fracturen & hyperthermie & onderkoeling & verslikking & zeeziekte & levensbedreigende situatie op grotere afstand of zonder externe hulp binnen 1 uur – medische assistentie over radio & AED

Online INSCHRIJVEN & BETALEN

Cursus: Tarieven, Details & Agenda

Opleidingsmodule

Algemeen Stuurbrevet (AS)
+Yachtman (YM)


Yachtman (YM)

Tarief

400,-€

215,-€

CursusmateriaalLeidraad Yachtman-2020: 55€
Passer: 25€
Plotter: 25€
Zeekaart BNZ: 13€
Zeekaart 5046: 12€
Gratis syllabi bij modules
Leidraad Yachtman-2020: 55€
Passer: 25€
Plotter: 25€
Zeekaart BNZ: 13€
Zeekaart 5046: 12€
Gratis syllabi bij modules
Voordeel Lid
van een 'ASA-Club'

cursusmateriaal GRATIS voor een ASA-clublid

cursusmateriaal GRATIS voor een ASA-clublid

Voorwaarde -

AS reeds
in bezit

Aantal modules (3,5u)

18 modules

9 modules

Totaal aantal lesuren

63,0 lesuren

31,5 lesuren

Aantal lesdagen

9 lesdagen

4,5 lesdagen

Aantal zaterdagen

9 zaterdagen

5 zaterdagen

DATA
(X= volledige dag)
za. 9 okt. 2021

X

-
za.23 okt. 2021

X

-
za.13 nov. 2021

X

za.20 nov. 2021

X

za.27 nov. 2021

X

enkel namiddag

za. 4 dec. 2021

X

X

za.11 dec. 2021

X

X

za.18 dec. 2021

X

X

-
za.15 jan. 2022

X

X

Opleidingsmodule

Algemeen Stuurbrevet (AS)
+Yachtman (YM)


Yachtman (YM)

Opmerking: opleidingen kunnen geannuleerd worden wegens onvoldoende inschrijvingen.

Online INSCHRIJVEN & BETALEN